SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM PQA

Công ty cổ phần Dược phẩm PQA được thành lập từ năm 2011 với khát vọng cống hiến, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là Dược phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ Dược liệu thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, an toàn và hiệu quả.

Hiện tại có nhiều hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng trên thị trường. Để tránh nhầm lẫn cho khách hàng, Quý khách vui lòng liên tại trược tiếp cho Công ty chúng tôi để được tư vấn và chăm sóc.

– Để có sản phẩm tốt nhất, chính hãng từ công ty. Vui lòng liên hệ với Bác sĩ, Dược sĩ công ty bằng một trong các hình thức sau:
– Gọi điện theo số: 035-669-3883
– Nhắn tin Zalo theo số: 035-669-3883

Giá chỉ:190.000
Đã bán: 864.559 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:260.000
Giá chỉ:345.000
Giá chỉ:234.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:425.000
Giá chỉ:127.000
Đã bán: 652.383 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:230.000
Giá chỉ:251.000
Giá chỉ:235.000
Giá chỉ:250.000
Giá chỉ:262.000
Giá chỉ:229.000
Giá chỉ:389.000
Giá chỉ:238.000
Giá chỉ:650.000
Đã bán: 2.186 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:135.000
Giá chỉ:220.000
Đã bán: 22.359 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:253.000
Đã bán: 9.856 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:267.000
Giá chỉ:268.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:241.000
Đã bán: 2.000 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:270.000
Đã bán: 123.632 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:1.091.000
Đã bán: 23.567 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:212.000
Đã bán: 5.636 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:167.000
Giá chỉ:123.000
Giá chỉ:189.000
Giá chỉ:245.000
Giá chỉ:150.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:450.000
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:123.000
Giá chỉ:207.000
Giá chỉ:289.000
Giá chỉ:230.000
Đã bán: 3 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:256.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:100.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:270.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:211.000
Đã bán: 536 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:265.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:172.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:350.000
Đã bán: 6.324 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:174.000
Giá chỉ:298.000
Đã bán: 658.932 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:207.000
Đã bán: 5.426 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:134.000
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 538.645 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:40.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:178.000
Giá chỉ:192.000
Giá chỉ:120.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:195.000
Giá chỉ:217.000
Đã bán: 1.342 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 292.000
Đã bán: 682.656 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:294.000
Đã bán: 22.678 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 26.879 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 582.357 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:110.000
Đã bán: 3 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:85.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:55.000
Đã bán: 6 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:85.000
Giá chỉ:250.000
Đã bán: 563.583 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:255.000
Đã bán: 10 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:150.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:184.000
Đã bán: 3.354 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:153.000
Đã bán: 10.093 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:164.000
Đã bán: 23.467 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:238.000
Đã bán: 568.927 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:168.000
Giá chỉ:140.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:298.000
Đã bán: 658.932 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:183.000
Giá chỉ:210.000
Đã bán: 3.234 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:127.000
Đã bán: 82.534 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:127.000
Đã bán: 3 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:127.000
Đã bán: 356.248 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:213.000
Đã bán: 96.782 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:250.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:100.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:255.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:224.000
Đã bán: 126.859 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:215.000
Đã bán: 366.378 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:140.000
Đã bán: 685.331 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:245.000
Đã bán: 2.312 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:300.000
Đã bán: 26.289 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:235.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:186.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:116.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:140.000
Đã bán: 63.254 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:185.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:261.000
Đã bán: 35.323 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:240.000
Đã bán: 4 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:168.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:100.000
Đã bán: 7 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:175.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:275.000
Đã bán: 5 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:180.000
Giá chỉ:162.000
Giá chỉ:210.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:191.000
Đã bán: 443 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:153.000
Đã bán: 42.547 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:153.000
Đã bán: 12.355 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:450.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:250.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:950.000
Đã bán: 63.892 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:950.000
Giá chỉ:275.000
Giá chỉ:250.000
Đã bán: 8.268 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:250.000
Đã bán: 635.478 sản phẩm/tháng
Giá chỉ:85.000
Đã bán: 4 sản phẩm/tháng