SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM PQA

Công ty cổ phần Dược phẩm PQA được thành lập từ năm 2011 với khát vọng cống hiến, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là Dược phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ Dược liệu thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, an toàn và hiệu quả.

Hiện tại có nhiều hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng trên thị trường. Để tránh nhầm lẫn cho khách hàng, Quý khách vui lòng liên tại trược tiếp cho Công ty chúng tôi để được tư vấn và chăm sóc.

– Để có sản phẩm tốt nhất, chính hãng từ công ty. Vui lòng liên hệ với Bác sĩ, Dược sĩ công ty bằng một trong các hình thức sau:
– Gọi điện theo số: 035-669-3883
– Nhắn tin Zalo theo số: 035-669-3883

Giảm-2%
Giá chỉ: 187.000
Đã bán: 864.567 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 137.000
Đã bán: 685.335 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 287.000
Đã bán: 682.662 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 658.933 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 293.000
Đã bán: 658.932 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 234.000
Đã bán: 658.931 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 125.000
Đã bán: 652.387 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 245.000
Đã bán: 635.478 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 150.000
Đã bán: 625.475 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 582.357 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 245.000
Đã bán: 563.583 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 344.000
Đã bán: 538.658 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 538.645 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 83.000
Đã bán: 487.241 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 270.000
Đã bán: 367.898 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 211.000
Đã bán: 366.378 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 125.000
Đã bán: 356.248 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 243.257 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 933.000
Đã bán: 235.698 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 250.000
Đã bán: 136.897 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 220.000
Đã bán: 126.859 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 265.000
Đã bán: 123.632 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 209.000
Đã bán: 96.782 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 125.000
Đã bán: 82.534 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 933.000
Đã bán: 63.892 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 137.000
Đã bán: 63.255 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 125.000
Đã bán: 36.114 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 256.000
Đã bán: 35.323 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 26.879 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 295.000
Đã bán: 26.289 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 251.000
Đã bán: 24.357 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 1.071.000
Đã bán: 23.567 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 161.000
Đã bán: 23.467 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 289.000
Đã bán: 22.678 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 287.000
Đã bán: 13.564 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 150.000
Đã bán: 12.355 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 150.000
Đã bán: 10.093 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 248.000
Đã bán: 9.856 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 260.000
Đã bán: 8.268 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 208.000
Đã bán: 5.636 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 203.000
Đã bán: 5.426 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 181.000
Đã bán: 3.354 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 206.000
Đã bán: 3.234 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 241.000
Đã bán: 2.312 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 638.000
Đã bán: 2.186 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 237.000
Đã bán: 2.000 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 213.000
Đã bán: 1.342 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 207.000
Đã bán: 536 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 188.000
Đã bán: 443 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 250.000
Đã bán: 10 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 98.000
Đã bán: 7 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 54.000
Đã bán: 6 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 236.000
Đã bán: 4 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 108.000
Đã bán: 3 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 226.000
Đã bán: 3 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 165.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 183.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 231.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 98.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 83.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 118.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 169.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 265.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 251.000
Đã bán: 2 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 245.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 206.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 172.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 182.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 114.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 245.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 137.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 147.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 442.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 260.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 98.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 147.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 263.000
Đã bán: 1 sản phẩm/tháng
Giảm-2%
Giá chỉ: 270.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 171.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 159.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 177.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 157.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 180.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 270.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 165.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 162.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 83.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 231.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 191.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 191.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 189.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 175.000
Giảm-1%
Giá chỉ: 132.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 171.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 98.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 284.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 203.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 121.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 241.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 186.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 121.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 164.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 262.000
Giảm-1%
Giá chỉ: 133.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 234.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 382.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 225.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 245.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 231.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 246.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 226.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 417.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 339.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 280.000
Giảm-2%
Giá chỉ: 255.000

Các dòng sản phẩm PQA Hen Suyễn, PQA Nhuận Tràng, Siro PQA, Ho Hen PQA, Táo Bón PQA, Ích Khí Thăng Dương PQA…. và tất cả các sản phẩm khác chính hãng từ Công ty PQA

Siro PQA Hen Suyễn được sản xuất từ dược liệu thiên nhiên, được bộ y tế cấp phép và lưu hành toàn quốc.

Để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với khách hàng đặt mua sản phẩm chính hãng của công ty tại đây. Ngoài ra nếu quý khách hàng mua trên các Website khách không đúng của công ty, chúng tôi xin miễn trừ trách nhiệm.

Siro PQA Hen Suyễn
Siro PQA Hen Suyễn

Siro PQA hen suyễn dùng cho người khó thở, thở khò khè, hen phế quản mãn tính kinh niên, COPD.

Người bị khó thở, thở khò khè, hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản mãn tính kinh niên, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính copd…

Siro PQA Hen suyễn dùng rất tốt cho người bị Hen suyễn, hen phế quản theo cơ chế như sau:

 • Giải cảm hàn: Phát tán phong hàn, hỗ trợ xử lý hiệu quả bệnh Ho, Hen suyễn, Hen phế quản
 • Thông phế: Làm cho đường hô hấp thông thoáng, thanh thoát nhẹ nhàng, cơ thể sảng khoái
 • Bình suyễn: Làm bình hòa phế khí, không cho khí nghịch lên, giảm khó thở, thở khò khè

Cách sử dụng Siro PQA Hen suyễn:

Ngày uống 3 lần. Nếu bị khó thở về đêm, uống thêm 1 lần trước khi đi ngủ

+ trẻ em < 2 tuổi: tham khảo ý kiến chuyên gia
+ trẻ em 2-5 tuổi: mỗi lần uống 5ml
+ Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần uống 10ml
+ Trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần uống 15ml
+ Người lớn: mỗi lần uống 20ml

Mỗi đợt sử dụng liên tục 3 tháng. Nếu bị hen suyễn nhiều năm nên uống 2-3 đợt
Pha với nước sôi khuấy đều uống ngay khi còn nóng cho ra mồ hôi thì rất tốt.
Lưu ý:
– Lắc đều sản phẩm trước khi dùng

– Không dùng cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp
– Không dùng quá 4 tuần sau lần mở nắp đầu tiên
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Hạn sử dụng Siro PQA Hen Suyễn:

3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên nhãn sản phẩm

Bảo quản Siro PQA hen suyễn: 

Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng

Số CBHQ: 2810/2018/ĐKSP
Số XNQC: 00227/2019/ATTP-XNQC


Siro PQA Hen Suyễn của công ty PQA ứng dụng từ bài thuốc nam được ghi lại trong sách “Thuốc nam thuốc bắc và các phương thang chữa bệnh” của DS. Tào Duy Cần.

Kế thừa nền y học cổ truyền của dân tộc, gần gũi với dân gian, PQA Hen suyễn từ lâu đã trở thành “người bạn đồng hành” mang lại cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc cho những bệnh nhân hen suyễn.

Khám phá bí mật trong lọ Siro pqa hen suyễn đã xóa tan hen suyễn cho hàng triệu người bệnh 

Theo Đông y, hen suyễn phát sinh từ 3 tạng phế, tỳ, thận hoạt động kém. Nguyên nhân hen suyễn là do cảm nhiễm ngoại tà, ăn uống chất lạ, tiếp xúc dị nguyên dị ứng, hoặc lao động quá sức. Hoạt động của hai cơ quan phổi và thận suy giảm, dẫn tới khí huyết không lưu thông, đờm nhầy không được đào thải ra ngoài sinh hen.

Trong Đông y, các vị thuốc không phải kết hợp ngẫu nhiên mà theo một quy luật chặt chẽ Quân – Thần – Tá – Sứ.

Quân là dược liệu quan trọng nhất trong bài thuốc, có tác dụng giải trừ nguyên nhân gây bệnh. Thần có tác dụng phụ trợ cho vị thuốc chính. Tá dược hỗ trợ quân dược và phụ dược, đồng thời giảm các triệu chứng phụ của bệnh. Sứ dược là vị thuốc giúp điều hòa các vị thuốc trong một thang thuốc, dẫn thuốc tới ổ bệnh.

Dược phẩm PQA ứng dụng quy tắc Quân Thần Tá Xứ trong Đông y

Hiểu được điều này, các thành phần thảo dược trong một lọ Siro PQA Hen Suyễn 250ml đều được chọn lọc khắt khe và kết hợp để hóa giải căn bệnh hen suyễn.

 • Hạnh nhân: Vị Quân – vị thuốc chính, tấn công trực tiếp vào phế tạng. Từ lâu, hạnh nhân luôn được lựa chọn là thành phần chính trong các bài thuốc chữa ho hen nhờ công dụng chỉ khái, bình suyễn rất tốt. Là dược liệu có vị đắng, tính ôn, ít độc, hạnh nhân chủ trị các chứng ho do phong hàn hoặc phong nhiệt.
 • Hoàng cầm: Vị Thần – đóng vai trò “phụ dược”, hỗ trợ vị thuốc chính hạnh nhân trị phế nhiệt, giảm ho, nhiễm trùng đường hô hấp. Hoàng cầm rất tốt cho người bị cảm mạo, làm thuốc bổ an thần.
 • Tô tử: Tá dược – hỗ trợ hai vị thuốc chính phát huy tác dụng. Tô tử có vị cay, tính ấm, tác động vào các kinh phế, tỳ. Tô tử giúp phát tán phong hàn, giảm ho, trừ đờm, đồng thời cải thiện tiêu hóa, giúp người hen suyễn ăn ngon hơn.
 • Cam thảo: Sứ dược – Vị thuốc dẫn của bài thuốc

Cam thảo thường được lựa chọn làm thuốc dẫn của các bài thuốc Đông y nhờ tác dụng thông kinh mạch, lợi khí huyết, đồng thời hỗ trợ làm giảm dược tính mạnh của các vị thuốc.

Cam thảo giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, mát gan, tránh bị nóng trong do sử dụng nhiều dược liệu, thuốc tây kết hợp.

Kết hợp cùng các dược liệu khoản đông hoa, tang bạch bì, hậu phác, chích thảo có tác dụng nhuận phế, làm dịu cơn hen, bổ gan thận, giải độc.

So với các bài thuốc bắc hay các bài thuốc dân gian cũng ứng dụng các dược liệu tự nhiên, thành phần 1 lọ siro PQA hen suyễn đã được nghiên cứu liều lượng phù hợp, dược liệu được tinh chế, cô đọng thành dạng siro giúp phát huy công dụng tối ưu của sản phẩm.

Cơ chế loại bỏ hen suyễn chỉ trong một liệu trình của PQA Hen Suyễn

10-30 ngày: Quá trình phát tán phong hàn. Lúc này, các dược liệu đang tấn công vào tạng phế, cơ thể tiết nhiều đờm nhầy hơn để chuẩn bị cho quá trình đào thải toàn bộ đờm ra khỏi cơ thể.

30-60 ngày: Đờm nhầy được loại bỏ hoàn toàn, đường thở thông thoáng, các triệu chứng ho, khó thở không còn xuất hiện.

Sau 60 ngày: Dược liệu hỗ trợ bồi bổ, tăng cường chức năng phổi, thận, chức năng tiêu hóa, giúp người hen suyễn ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân, không còn suy nhược do hen suyễn.

Xem thêm:

PQA NHUẬN TRÀNG CỐM

PQA NHUẬN TRÀNG CỐM
PQA NHUẬN TRÀNG CỐM
PQA Nhuận Tràng Cốm
PQA Nhuận Tràng Cốm

PQA Nhuận tràng giúp tư âm, dưỡng huyết, sinh tân, nhuận tràng, phá kết, thông tiện. Dùng cho trẻ em và người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày. Người có nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Các dòng sản phẩm Nhuận tràng PQA

 • Cốm nhuận tràng PQA. Sản phẩm này không có đường Sacccarose (đường trắng)
 • Siro nhuận tràng PQA: Có vị ngọt thanh, dễ sử dụng. Thường dùng cho trẻ nhỏ và người thỉnh thoảng bị táo bón.
 • Nhuận tràng PQA dạng ống: Có thành phần dược chất cao. Thường dùng cho trẻ nhỏ và người bị táo bón lâu ngày.

Cách dùng PQA Nhuận Tràng Cốm :

Uống ngày 2-3 lần sau khi ăn.

 • Trẻ em dưới 2 tuổi: Tham khảo ý kiến thầy thuốc
 • Trẻ em từ 2-5 tuổi: Mỗi lần uống ½ gói
 • Trẻ em từ 6-12 tuổi: Mỗi lân uống 1 gói
 • Trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 – 2 gói
 • Người lớn: uống 2 – 3 gói

♦ Siro nhuận tràng PQA : Giá bán 127.000đ/hộp (chai 125ml)

 • Sản phẩm này không có đường Sacccarose (đường trắng)
 • Trẻ em, người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày, người có nguy cơ mắc bệnh trĩ.
PQA Siro Nhuận Tràng
PQA Siro Nhuận Tràng

♦ Nhuận tràng PQA dạng ống : Giá bán 212.000đ/hộp (hộp gồm 10 ống)

 • Có thành phần dược chất cao.
 • Trẻ em, người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày.
PQA Nhuận Tràng Ống
PQA Nhuận Tràng Ống

Lưu ý:

 • Có lắng cao thảo dược, khuấy đều uống hết.
 • Sản phẩm này không có đường Sacccarose (đường trắng)
 • Không dùng cho phụ nữ có thai

PQA CỐM NHUẬN TRÀNG – CÔNG TY PQA

THÀNH PHẦN PQA NHUẬN TRÀNG

Cho 1 gói 5g

Cao Huyền sâm: 420mg

Cao mạch môn: 420mg

Cao Sinh địa: 420mg

Cao Thảo quyết minh: 350mg

Cao Hoài sơn: 210mg

Cao Sơn thù: 210mg

Cao Bạch linh: 170mg

Cao Mẫu đơn bì: 160mg

Cao Trạch tả: 160mg

Phụ liệu: Lactose vừa đủ 1 gói.

CÔNG DỤNG – PQA NHUẬN TRÀNG:

Tư âm, dưỡng huyết, sinh tân, nhuận tràng, phá kết, thông tiện.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG PQA CỐM NHUẬN TRÀNG – CÔNG TY PQA

Trẻ em, người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày.

Người lớn có nguy cơ mắc bệnh trĩ

CÁCH DÙNG – PQA NHUẬN TRÀNG:

Ngày uống 3 lần sau khi ăn:

Trẻ em < 2 tuổi: Tham khảo ý kiến thầy thuốc.

Trẻ em từ 2 – 5 tuổi: Mỗi lần uống 1/2 gói

Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 gói.

Trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 – 2 gói.

Người lớn: Mỗi lần uống 2 – 3 gói.

Mỗi đợt sử dụng liên tục 3 tháng. Nếu uống chưa đủ 3 tháng mà đã hết táo bón thì vẫn nên uống đủ 3 tháng để không bị táo bón trở lại.

Sản phẩm này không có saccarose (đường kính), có thể dùng cho người bị tiểu đường.

Lưu ý:

Có lắng cao thảo dược, khuấy đều uống hết.

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Theo YHCT táo bón thường do các nguyên nhân sau:

1. Trường vị táo nhiệt: Những người vốn dương thịnh hoặc uống rượu, ăn nhiều chất cay nóng gây tích nhiệt ở trường vị, bệnh nhiệt lâu ngày tổn thương tân dịch.

2. Khí trệ: Lo nghĩ, buồn phiền, nằm lâu, ít vận động làm cho khí huyết kém lưu thông gây ứ trệ sinh táo bón.

3. Khí huyết hư: Do tổn thương lao lực, sau khi mắc bệnh, sau sinh, những người cao tuổi, khí hư thì chức năng truyền đạo của đại trường giảm sút, huyết hư tân dịch kém không tư nhuận đại trường gây tiêu khó phân khô cứng.

4. Dương suy: Những bệnh nhân suy nhược nặng, người cao tuổi, lão suy, chân dương suy kém, hàn tà ngưng kết ở đại trường gây táo bón, tiện bí (hàn kết tiện bí lãnh bí.

Giải pháp đẩy lùi táo bón hiệu quả bằng PQA CỐM NHUẬN TRÀNG – Công ty PQA:

– Tăng nhu động ruột (đại tràng)

– Tư âm dưỡng huyết: Làm mát cơ thể, làm mát đại trường

– Tăng chất nhày đại tràng

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông xưa có viết: “Lục vị nhi khoa chi thánh dược”. Thánh dược đó là bài Lục vị địa hoàng hoàn gồm 6 vị trong Đông y gọi tắt là: Địa, Linh, Đơn, Tả, Thù, Dược đặc trị Táo bón rất hiệu quả, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.

>>> Kế thừa và phát triển bài thuốc Lục vị, Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA đã ứng dụng bài thuốc kết hợp phương pháp sao tẩm bí truyền 18 đời dòng họ Vũ Duy để sản xuất ra sản phẩm Nhuận tràng PQA. Có tác dụng:

Tư âm dưỡng huyết: Làm mát cơ thể, mát dòng máu
Sinh tân, nhuận tràng: Làm tăng tiết dịch, bôi trơn đường ruột
Phá kế thông tiện: Phá sự kết dính giữa phân và thành ruột để đẩy phân ra ngoài một cách dễ dàng.

Cơ chế tác dụng PQA CỐM NHUẬN TRÀNG:

Huyền Sâm: Nhuận táo hoạt trường, tư âm, giáng hỏa, sinh tân dịch, chống khô khát, lương huyết, giải độc

Mạch môn: Nhuận tràng, ích vị, sinh tân, thanh tâm trừ phiền

Hoài sơn: Dùng cho người tỳ vị suy nhược, nóng sốt khát nước, ăn khó tiêu đau dạ dày, viêm ruột kiết lị lâu ngày

Sơn thù: Bổ ích can thận, thu liễm, cố sáp

Bạch linh: Bổ tỳ tốt cho người bụng đầy trướng, tiêu chảy, tỳ hư, kém ăn

Sinh địa: Bổ thận, thanh nhiệt, sinh huyết dịch, làm mát máu, cầm máu. Tốt cho người âm hư, phá nóng về chiều, khát nước nhiều, suy nhược cơ thể

Thảo quyết minh: thanh can, ích thận, nhuận tràng, thông tiện

Mẫu đơn bì: Thanh nhiệt lương huyết, hoạt huyết, hóa ứ

Trạch tả: thẩm thấp, thông lâm, lợi tiểu, cầm ỉa chảy, giúp tiêu hóa, thanh nhiệt


  ĐẶT SẢN PHẨM NGAY


  SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM PQA

  Công ty cổ phần Dược phẩm PQA được thành lập từ năm 2011 với khát vọng cống hiến, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là Dược phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ Dược liệu thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, an toàn và hiệu quả.

  – Để có sản phẩm tốt nhất, chính hãng từ công ty. Vui lòng liên hệ với Bác sĩ, Dược sĩ công ty bằng một trong các hình thức sau: – Gọi điện theo số: 035-669-3883 – Nhắn tin Zalo theo số: 035-669-3883

  Điện thoại tư vấn miễn phí : 035.669.3883

  VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DƯỢC PHẨM PQA 

  Video tiêu biểu chia sẻ của các bệnh nhân

  Bác chỉnh ở nam đinh 62 tuổi bị hen suyễn, hen phế quản nhiều năm

  Diễn viên Lan Hương

  Ích Khí Thăng Dương PQA - Hãy Chọn Giá Đúng VTV - Tổng đài tư vấn: 035-669-3883

  Cùng tìm hiểu thêm các Video chia sẻ khác tại kênh Youtube của chúng tôi: Ấn vào đây để xem

  Công ty cổ phần dược phẩm PQA

  Địa chỉ: Thửa Số 99, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600829751 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 04/10/2011