SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM PQA

Công ty cổ phần Dược phẩm PQA được thành lập từ năm 2011 với khát vọng cống hiến, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là Dược phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ Dược liệu thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, an toàn và hiệu quả.

– Để có sản phẩm tốt nhất, chính hãng từ công ty. Vui lòng liên hệ với Bác sĩ, Dược sĩ công ty bằng một trong các hình thức sau:
– Gọi điện theo số: 0972-888-562
– Nhắn tin Zalo theo số: 0972-888-562

Giá chỉ:260.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:190.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:245.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:260.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:225.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:260.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:393.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:700.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:987.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:285.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:345.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:234.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:425.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:230.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:251.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:235.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:262.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:266.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:229.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:389.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:238.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:650.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:135.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:220.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:267.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:1.111.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:212.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:167.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:123.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:189.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:123.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:207.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:289.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:123.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:234.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:256.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:270.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:265.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:172.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:256.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:174.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:245.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:162.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:120.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:134.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:40.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:178.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:160.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:195.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:120.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:195.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:235.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:170.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:240.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:230.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:110.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:66.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:55.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:85.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:150.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:145.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:153.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:165.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:164.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:186.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:168.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:275.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:140.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:245.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:183.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:165.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:167.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:255.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:175.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:175.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:140.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:85.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:245.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:160.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:300.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:235.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:186.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:116.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:110.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:185.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:205.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:160.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:240.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:168.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:100.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:175.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:275.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:180.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:162.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:210.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:150.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:174.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:120.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:120.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:450.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:155.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:950.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:950.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:140.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:275.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:250.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)
Giá chỉ:85.000(ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP)